Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

 • comercial (de exemplu: facturarea comenzilor), 
 • de curierat (de exemplu: expedierea comenzilor), 
 • administrativ (de exemplu: soluționarea sesizărilor și/sau reclamațiilor referitoare la comandă, servicii sau produse achiziţionate; comunicarea de notificări şi newsletter, cu aprobarea dumneavoastră),
 • servicii de plată / bancare,
 • de publicitate, de media, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de dezvoltare, de statistică proprie, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului (cu păstrarea anonimatului).

 

Pentru a putea cumpăra produse de pe Site, este necesar să vă creați Contul dumneavoastră personal, având obligaţia de a furniza informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. În situaţia în care constataţi că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi de îndată, pentru a avea posibilitatea să onorăm comenzile dumneavoastră şi să vă transmitem eventuale anunţuri sau informări privind comenzile respective. Refuzul dumneavoastră de a furniza informaţiile de contact solicitate în Formularul de Client determină imposibilitatea de a achiziționa produse de pe Site (neonorarea comenzii).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri ai PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. (precum furnizori de servicii de curierat) și societăți bancare.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiați de:

 • dreptul de a fi informat în legatură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul de acces la datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale funizate de dumneavoastră (spre exemplu: în scopuri de marketing); 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau autorităţii de supraveghere.

 

Totodată, aveți dreptul să solicitaţi ştergerea datelor personale furnizate de dumneavoastră. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail office@peter-thebarber.com precum și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (http://www.dataprotection.ro/). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.