GDPR și Politica de Confidențialitate

GDPR și Politica de confidențialitate Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal în Scopul utilizării site-ului 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu aplicabilitate din 25 mai 2018, PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. (“PMC”) are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate în ”Termeni și Condiții” (“Documentul”) datele personale mentionate in prezenta, ca urmare a serviciilor utilizării Site-ului.

 

PMC prelucreaza datele cu caracter personal luand toate masurile organizatorice si tehnice necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de confidentialitate, protectie si securitate a acestora, inclusiv impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. De asemenea, PMC minimizează datele personale pe care le prelucreză, limitându-le la cele absolut necesare.

 

In considerarea celor de mai sus, pentru informarea dumneavoastra, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 

 1. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE SOCIETATII SI REPREZENTANTULUI LEGAL

 

Denumire

PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

Sediul social

România, București, sector 6, str. Bozieni nr. 7, bloc 830, scara 4, apt. 136

C.U.I.

 36266373

Nr. de ordine ORC

J40/9048/2016

Capital social

500 lei

Reprezentant legal

Borșan Petrișor-Claudiu, Administrator

Telefon

0774 596 411

Adresa de e-mail

peter-thebarber@outlook.com

 

 1. Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii

 

B.I. Datele dumneavoastra cu caracter personal indicate in Sectiunea C de mai jos vor fi prelucrate în scopuri precum:

 

 1. Utilizarea Site-ului și plasarea comenzilor;
 2. Emiterea facturilor;
 3. Încasarea prețului produselor comandate;
 4. Livrarea produselor comandate;
 5. Soluționarea sesizărilor și/sau reclamațiilor referitoare la comandă, servicii sau produse achiziţionate; 
 6. Soluționarea litigiilor: formularea de cereri și apărări în fața autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute.
 7. Statistică: Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii; datele dumneavoastra cu caracter personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialite, acestea nefiind dezvaluite catre terti.

 

B.II. Totodata, PMC mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal.

B.III. Temeiurile pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sunt urmatoarele: consimțământul dumneavoastră, obligațiile legale ale PMC (spre exemplu, ținerea evidenței contabile), interesul legitim – obligațiile contractuale ale PMC (spre exemplu, comunicarea datelor dumneavoastră către furnizorii de servicii de curierat pentru livrarea produselor comandate).

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal vizate. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

C.I. În considerarea scopurilor detaliate în Secțiunea C de mai sus, PMC prelucrează date cu caracter personal precum: 

a) nume și prenume, 

b) adresă de domiciliu 

c) număr de telefon 

d) adresă de e-mail

e) cont bancar și bancă

f) titularul contului bancar (care poate fi o altă persoană decât dumneavoastră, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele dumneavoastră)

 

C.II. În cazul necomunicarii de catre dumneavoastra a datelor de mai sus (a, c și d), nu vă veți putea crea cont pe Site și/sau nu se vor putea efectua informarea dumneavoastră privind comanda plasată și/sau expedierea/livrarea comenzii.

 

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dupa caz

 

a) Furnizori de servicii de curierat, pentru livrare pe teritoriul României;

b) Furnizori de servicii de contabilitate;

c) Furnizori de servicii bancare;

d) Furnizori de servicii de suport/tehnice IT; 

e) Consultanti legali, de audit;

f) Instituții si/sau autoritati judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control. Desi, din punct de vedere al reglementarilor in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, nu sunt calificate ca fiind destinatari, va aducem la cunostinta faptul ca, in masura in care, in conformitate cu prevederile legale imperative in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate PMC de organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata, instituții de statistică si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control, PMC are obligatia legala de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere.

 

D.I. PMC va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

 

D.II. PMC nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către alte companii, organizații sau persoane din state din afara Uniunii Europene sau către organizații internaționale.

 

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada

 

E.I. Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram datele dumneavoastra cu  caracter personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Nota de Informare sau decat durata prevazuta de legislatia in vigoare.

 

E.II. Vom stoca datele dumneavoastra de contact pentru perioada aferenta Documentului (de exemplu: pe perioada existenței contului dumneavoastră în Site), dar si ulterior, in considerarea prevederilor legale aplicabile, in condiții de maxima securitate.

 

E.III. Totodata, va rugam sa retineti ca anumite date cu caracter personal vor fi incluse si in anumite documente contabile ale PMC (precum facturile), prin urmare trebuie respectata o perioada de pastrare extinsa.

 

 1. Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal

 

F.I. In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea PMC o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.

De asemenea, dreptul la stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 1. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastră de a obtine din partea PMC restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar PMC sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastră va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) PMC nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dumneavoastră solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dumneavoastră v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care PMC verifica daca drepturile legitime ale PMC prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;
 2. Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale PMC sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei, dacă este cazul;
 3. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastră de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente in baza de date a PMC catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate;
 6. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.

 

F.II. Va puteti exercita drepturile mentionate la lit. a) – g) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la PMC, utilizand urmatoarele date de contact: PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L., Adresa: str. Bozieni nr. 7, bloc 830, scara 4, apt. 136, sector 6, Municipiul Bucuresti, telefon: 0774 596 411, adresa de e-mail: office@peter-thebarber.com. In cerere, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si o adresa de posta electronica sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal.

 

F.III. Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

 

 1. Modificari ale Notificarii 

Daca ne schimbam substantial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau aceasta Nota de Informare, vom emite o Nota de Informare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.