Termeni și condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Site-ul www.peter-thebarber.ro se află în administrarea exclusivă a PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. (denumită în continuare „pmc”) și utilizarea acestuia implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezenta Secțiune care stabilește modalitatea de derulare a raporturilor contractuale și specifică drepturile și obligațiile vânzătorului (distribuitor), ale utilizatorului precum și ale clientului (cumpărătorul). Vânzător și operator al Site-ului este PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L., organizată în conformitate cu legislația română.
1.2. Pentru informații de contact vă rugăm să consultați secțiunea ”Contact” de pe site.
1.3. Orice produs și serviciu oferite prin acest site se adresează persoanelor fizice și juridice care le achiziționează pentru folosul propriu, fără scop de revânzare. PMC nu are nici o obligație sau răspundere în ceea ce privește revânzările succesive de produse și/sau servicii realizate de achizitori prin intermediul site-ului www.peter-thebarber.ro, care nu au acordul PMC în acest scop.

2. DEFINIȚII

2.1. Site – o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută de vânzător în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date, ce conține toate informațiile care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric (în speță, site-urile www.peter-thebarber.ro; www.peter-thebarber.com; www.peter-thebarber.eu).
2.2. Conținut:  
toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată Cumparatorului prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător.
2.3. Contract la distanță – orice contract încheiat între vânzător şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; 
2.4. Vânzător – PETER MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. („pmc”)
2.5. Cumpărător (Client) – orice persoană fizică sau juridică care are sau obține acces la conținutul Site-ului și serviciului, prin mijloace de comunicare electronice sau în baza unui acord de utilizare între PMC și aceasta și care, pentru efectuarea comenzilor pe care le transmite și executarea contractelor pe care și le asumă, necesită crearea și utilizarea unui cont în conformitate cu prezentul Document.
2.6. Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care ia cunoștință de conținutul Site-ului, prin mijloace de comunicare electronice sau în baza unui acord de utilizare între PMC și aceasta și care are obligația de a respecta clauzele specifice Site-ului conform Secțiunii Termeni și Condiții.
2.7. Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia în Site (Comenzi, facturi fiscale etc.).
2.8. Comandă – documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa produse și servicii de pe Site.
2.9. Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului la distanță încheiat între părți.
2.10. Specificații – descrierile și caracteristicile corespunzătoare fiecăruia dintre Bunurile și Serviciile afișate pe Site.
2.11. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor sau promoțiilor desfașurate de Vânzător într-o anumită perioadă, comunicat Clientului exclusiv în baza acordului prealabil al acestuia.
2.12. Document – Termenii și Condițiile din prezenta Secțiune care reprezintă înțelegerea contractuală dintre Vânzător și Cumpărător/Client.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE

3.1. Prin transmiterea și înregistrarea Comenzii pe Site, Clientul acceptă Termenii și Condițiile în care este încheiat Contractul, inclusiv prețurile produselor și costurile de transport.
3.2. Notificarea electronică (prin e-mail) primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rolul de a informa Clientul cu privire la înregistrarea, preluarea și prelucrarea acesteia. Această notificare nu reprezintă acceptarea Comenzii.
3.3. Pentru motive justificate și înainte de a efectua livrarea produselor din Comandă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea acestora. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va proceda în funcție de dorința Cumpărătorului de a continua sau de a se retrage din Contract. În cazul plății în avans, Vânzătorul va restitui, parțial sau total, după caz, suma achitată de Cumpărător. În cazul retragerii din Contract, Cumpărătorul va completa Formularul de retragere menționat la paragraful 10.2 din prezentul Document.
3.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.


4. UTILIZAREA SITE-ULUI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Acest Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului / Conținutului / Serviciului de către Utilizator sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între PMC și acesta.
4.2. Conținutul, conform termenului din DEFINIȚII, incluzând dar nelimitându-se la mărci, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, cu excepția celor puse la dispoziție de producători/furnizori/parteneri ai Vânzătorului, este în administrarea exclusivă a PMC și beneficiază de protecția legislației în vigoare.
4.3. Site-ul permite vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe www.peter-thebarber.ro exclusiv pentru scopuri personale, necomerciale, cu respectarea Termenilor și Condițiilor, cu excepția cazului în care conținutul respectiv are condiții de folosire distinct formulate. Este permisă reproducerea parţială a materialelor cu menţionarea sursei, iar în cazul preluării semnificative este necesar să ne contactaţi la peter-thebarber@outlook.com pentru un acord scris.
4.4. Tentativele de acces neautorizat la Site, incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale unui Client, de a modifica conţinutul Site-ului, de a accesa Site-ul prin dispozitive sau programe automate, de a copia sau cita din conținutul Site-ului fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a Site-ului şi vor fi raportate de îndată autorităților competente. Informaţiile înscrise pe Site au caracter informativ şi trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul Document, fără acordul scris al PMC, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.  
4.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau prin intermediul unui acord distinct de utilizare, în cazul în care un astfel de acord există.
4.6. Utilizatorul sau Clientul trebuie să aibă în vedere faptul că este persoana întru totul responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a Site-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura cauzate Site-ului, Vânzătorului sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
4.7. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe Site fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. În acest sens, vor fi excluse din Site opinii sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat.
4.8. În considerarea modificărilor legislative survenite, precum și pentru îmbunătățirea permanentă a relațiilor contractuale, PMC îşi rezerva dreptul de a efectua modificări ale Termenilor si Condițiilor, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului, motiv pentru care PMC recomandă, citirea acestora cu atenție, în totalitate și întotdeauna înainte de achiziție (de finalizarea comenzii). În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptul dat pentru Termeni și Condiții, acesta va comunica prin e-mail solicitarea sa și faptul că renunță la serviciile de orice natură oferite de PMC. PMC va proceda la ștergerea din baza de date a tuturor informațiilor care fac referire la Utilizator/Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune-interese. Utilizatorul/ Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Termenii și Condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile la momentul respectiv.

4.9. Contul de Client
4.9.1. Pentru a putea cumpăra produse de pe Site, este necesar să vă creați Contul dumneavoastră personal în Secțiunea Contul meu / Înregistrează-te, respectând pașii afișați. La finalul Formularului de Client, va trebui sa acceptați ”Termenii și Condițiile” de utilizare a Site-ului și să vă exprimați opțiunea de a vă abona sau nu la Newsletter-ul Peter The Barber. După aceasta, vă vom crea contul și vă vom trimite un e-mail de confirmare corespunzător. Odată cu înregistrarea dumneavoastră pe Site, aveţi obligaţia de a furniza informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. În caz contrar, accesul dumneavoastră la Site poate fi blocat pe perioadă determinată sau nedeterminată.
4.9.2. În situaţia în care constataţi că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi de îndată, pentru a avea posibilitatea să onorăm comenzile dumneavoastră şi să vă transmitem eventuale anunţuri sau informări privind comenzile respective.
4.9.3. Refuzul dumneavoastră de a furniza informaţiile de contact solicitate în Formularul de Client determină imposibilitatea de a achiziționa produse de pe Site.
4.9.4. Fiecare înregistrare se face pentru un singur Client. Este interzisă partajarea datelor de acces (username și parola) în Contul Site-ului. Site-ul nu permite accesul mai multor Clienți sau accesul unei rețele la Conținutul său prin intermediul unui singur cont de Client.
4.9.5. Accesul la Contul dumneavoastră este protejat de parola pe care dumneavoastră o introduceți, motiv pentru care vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă persoanelor care vă cer acest lucru, iar la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare să ieșiți (log off / sign out) din Contul dumneavoastră.
4.9.6. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dumneavoastră sunteţi persoana responsabilă pentru menţinerea confidenţialităţii şi a securităţii Contului dumneavoastră, precum și pentru toate activităţile care se desfăşoară prin intermediul sau în legatură cu Contul dumneavoastră şi acceptaţi să notificaţi imediat PMC cu privire la orice utilizare neautorizată a Contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securităţii. PMC nu răspunde pentru daunele ce rezultă din utilizarea neautorizată a Contului dumneavoastră.

5. VALIDITATEA OFERTEI ŞI PREŢUL PRODUSELOR

5.1. Ofertele şi produsele PMC sunt disponibile în limita stocului. Din acest motiv PMC își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a PMC. PMC va informa Clientul asupra indisponibilității unui produs comandat, Clientul având posibilitatea, după caz, de a accepta sau de a refuza comanda modificată.
5.2. Este posibil ca prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia să fi fost greșit introduse în baza de date sau afișate greșit datorită programului magazinului. În cazul comenzii/comenzilor care are/au ca obiect astfel de produse, pentru care livrarea nu s-a efectuat încă, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.
5.3. Prețurile produselor prezentate sunt prețuri finale și sunt exprimate în RON. Prețurile produselor nu includ cheltuielile de transport, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres pe Site. Prețul valabil este cel afișat pe Site în momentul plasării comenzii, indiferent de eventualele modificari ulterioare ale prețurilor. PMC are dreptul de a modifica prețurile produselor fără nicio comunicare prealabilă.

6. COMANDA ONLINE

6.1. Produsele comercializate pe Site la un anumit moment pot fi comandate prin completarea Formularului de Comandă. Pentru aceasta, fiind Client înregistrat, vă autentificați în Secțiunea ”Contul meu” / ”Autentifică-te”, selectați produsul pe care doriți să îl achiziționați și îl adăugați în Coșul de cumpărături.  Pentru a adăuga un produs nou, alegeți “Continuare cumpărături”; pentru fiecare produs selectat, puteți alege cantitatea dorită (1, 2, 10 etc.). Pentru a șterge un produs din coș, selectați “0”. După colectarea produselor dorite în Coș,  apăsați “Comandă acum”; prin plasarea comenzii, sunteți de acord cu Termenii si Condițiile de utilizare a Site-ului. Apoi, alegeți modalitatea de livrare și modalitatea de plată, ultimul pas fiind ”Finalizează comanda”. După transmiterea comenzii, veți primi e-mailul de confirmare menționat la paragraful 3.2 de mai sus, ce va conține produsele comandate, prețul și cantitățile, grupate intr-o factură proforma (Invoice). Refuzul dumneavoastră în privinţa furnizării informaţiilor de contact solicitate în Formularul de Comandă determină neonorarea comenzii. Factura fiscală (finală) va fi trimisă în colet, împreună cu produsele, sau în format .pdf, prin intermediul email-ului (poștă electronică), conform opțiunii dumneavoastră.
6.2. Pentru informații legate de comandă, se poate apela numărul de telefon 0774 596 411, de luni până vineri, între orele 09.00-18.00 sau se poate trimite un email la adresa office@peter-thebarber.com.
6.3. Prin trimiterea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
6.4. Pentru orice problemă pe care o întâmpinați pe parcursul procesului de lansare a comenzii, vă rugăm să ne contactați folosind secțiunea “Contact”.
6.5. PMC poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreuneia dintre părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
6.5.1. produsele nu sunt pe stoc;
6.5.2. prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greșit introduse în baza de date sau afișate greșit datorită programului magazinului;
6.5.3. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de PMC, în cazul plății on-line;
6.5.4. neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății on-line;
6.5.5. datele furnizate de Client pe site sunt incomplete sau incorecte;
6.5.6. activitatea Clientului pe site poate produce daune de orice natură pentru PMC și/sau partenerilor acestuia;
6.5.7. realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate din motive imputabile Clientului;
6.5.8. în alte cazuri pentru care legea conferă acest drept Vânzătorului.

6.6. Pentru a evita situații neplăcute, vă recomandăm să verificați și să deschideți coletul la livrare. În cazul în care coletul conţine produse desfăcute, deteriorate, utilizate sau care nu corespund produselor comandate și facturate, vă rugăm să ne contactaţi în prezența curierului, telefonic și ulterior, în aceeași zi,  la adresa de email și să atașați o poză cu produsele și/sau coletul.
6.7. În cazul coletelor care prezintă urme de deteriorare (pachet rupt, desfăcut etc.), vă recomandăm să refuzaţi recepția coletului și semnarea de primire şi să ne comunicaţi acest aspect imediat, în prezența curierului, telefonic și ulterior, în aceeași zi,  la adresa de email.
6.8. PMC nu este responsabil pentru defectele produselor survenite in urma manevrarii sau transportului de catre curier.


7. LIVRARE. TRANSPORT

7.1. PMC expediază comanda în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data emailului de confirmare a Comenzii, prin curier rapid, în București și în toate localitățile din Romania.
7.2. Livrări internaționale se fac în UE și S.U.A. Pentru stabilirea valorii exacte a costului de transport, vă rugăm să ne solicitați o ofertă.
7.3. Termene de livrare pentru România prin curier rapid: 1-2 zile.
7.4. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de expediere și/sau livrare a Comenzii, PMC va anunța Clientul de termenul estimat pentru finalizarea livrării.
7.5. Costurile de transport prin curier rapid sunt:
12 RON în București și în restul țării, pentru comenzi cu valoarea cuprinsă între 35 RON și 200 RON; 20 RON pentru comenzi cu valoarea mai mică de 35 RON.
Gratuit, în București și restul țării, pentru comenzi cu valoarea mai mare de 200 RON.
7.6. În cazul livrării prin curier:
7.6.1. veți fi contactat telefonic, prin SMS sau apel și veți fi informat cu privire la intervalul orar în care se va face livrarea. De asemenea, curierul vă va contacta telefonic pentru a confima cu dumneavoastră adresa de livrare. În cazul în care disponibilitatea dumneavoastră de timp este limitată sau intervin modificări referitoare la adresa de livrare, vă rugăm să comunicați aceste aspecte curierului pentru a stabili cu acesta maniera în care veți proceda pentru recepționarea comenzii.
7.6.2. În situația în care nu veți fi găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va reveni încă o dată după o nouă convorbire cu dumneavoastră. În cazul în care și după această nouă convorbire, nu se va realiza livrarea, comanda va fi returnată la sediul PMC și anulată.

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ. ACORDUL PRIVIND PLATA

8.1. Modalități de plată pentru livrare în România:
8.1.1. Transfer bancar / ordin de plată: Folosindu-vă de contul dumneavostra bancar, puteți transfera contravaloarea produsului și, după caz, a cheltuielilor de transport în contul nostru.
8.1.2. Plata în numerar, la livrare (ramburs): achitați contravaloarea Comenzii și a cheltuielilor de transport direct curierului care vi l-a adus, în momentul în care intrați în posesia coletului.
8.1.3. Plata on-line cu cardul VISA/Mastercard: Din pagina noastră, alegeți modalitatea de plată cu card și selectați tipul de card cu care plătiți.

8.2. Modalități de plată pentru livrare internațională: Pentru livrările internaționale, plata produselor și transportului se face în avans, într-una dintre modalitățile menționate la punctul 8.1.1 (transfer bancar / ordin de plată) și punctul 8.1.3 (on-line) de mai sus. Pentru stabilirea valorii exacte a costului de transport, vă rugăm să ne solicitați o ofertă.
8.3. Datele noastre bancare:
Beneficiar: Peter Management & Consulting S.R.L.
C.I.F.: 36266373
Banca Transilvania, Sucursala Militari
IBAN: RO74BTRLRONCRT03540394019. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

9.1. Cea mai mare parte a Site-ului poate fi vizitată fără a ne oferi datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele, adresa sau email-ul. Cu toate acestea, întrucât Site-ul nostru utilizează cookie-uri si tag-uri pixel, când vizitați Site-ul nostru, obținem anumite informații prin mijloace automate precum IP-ul dummneavoastră, tipul de browser pe care îl folosiți și activitatea generală a browser-ului.
9.2. PMC se angajează să protejeze datele personale, să nu transmită către terţe părţi neautorizate datele personale ale Utilizatorilor/Clienților Site-ului şi să le folosească doar în scopul executării prezentului Document.
9.3. Prin completarea datelor dumneavoastră in Formularul de Client și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a PMC și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre PMC (și colaboratorii săi, în temeiul unui angajament de confidențialitate), pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități:
comerciale (de exemplu: facturarea comenzilor),
de curierat (de exemplu: expedierea comenzilor),
administrative (de exemplu: soluționarea sesizărilor și/sau reclamațiilor referitoare la comandă, servicii sau produse achiziţionate; comunicarea de notificări şi newsletter, cu aprobarea dumneavoastră),
servicii de plata / bancare,
de publicitate, de media, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de dezvoltare, de statistică proprie, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului (cu păstrarea anonimatului).
9.4. www.peter-thebarber.ro / www.peter-thebarber.com / www.peter-thebarber.eu nu încurajează SPAM-ul.
9.5. Dispoziţii legislative: Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
dreptul de a fi informat în legatură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
dreptul de acces la datele dumneavoastră personale;
dreptul de intervenţie asupra datelor;
dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale funizate de dumneavoastră;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau autorităţii de supraveghere
9.6.  Pentru exercitarea drepturilor menționate la pct. 9.5 de mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail office@peter-thebarber.com, precum și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (http://www.dataprotection.ro/). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pe pagina de ”Home” (”Acasă”), aveți la dispoziție legătura (link-ul) către Autoritatea Naționala de Protecție a Consumatorului.

10. DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI. RETURUL PRODUSELOR

10.1. În conformitate cu legislația română în vigoare, aveți dreptul de a vă retrage din contract, fără precizarea motivelor, în termen de 14 zile calendaristice începând din ziua în care dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a produsului/produselor.
10.2. În cazul în care decideți să vă retrageți din contract, aici puteți accesa formularul de retur. Pentru a putea completa și trimite formularul de retur trebuie să fiți autentificat pentru a putea vedea lista de produse pe care le-ați cumpărat și încă pot fi returnate conform termenului de retur. Din această lista puteți selecta direct produsul pe care doriți să îl returnați.
10.3. La recepționarea formularului de retur, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire.
10.4. Pentru a respecta termenul-limită de retragere trebuie să transmiteţi formularul de retur până la expirarea perioadei de 14 zile calendaristice de la data la care dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a produselor. Produsele trebuie returnate în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original/sigilate, cu toate documentele și eventualele cadouri care le-au însoțit), prin înmânarea produselor curierului autorizat de PMC să le recepţioneze, fără întârziere nejustificată. Prin deschiderea/desigilarea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că produsele corespund cerinţelor dumneavoastra, aceste produse nemaiputând fi returnate. De asemenea, produsele returnate trebuie să fie întocmai cu cele livrate de PMC. Returnarea nu este îndeplinită dacă produsele și/sau eventualele cadouri sunt desigilate sau înlocuite cu alte produse sau dacă ambalajele originale lipsesc sau sunt înlocuite cu alte ambalaje.
10.5. În cazul retragerii și sub condiția respectării regulilor de retunare mai sus menționate, vă vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastra, inclusiv costurile livrării (cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cea oferită de PMC), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. Vom efectua această rambursare în funcție de modalitatea  de plată folosită pentru tranzacţia iniţială, fără a vi se percepe comisioane, respectiv:
pentru comenzile achitate cu card online: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
pentru comenzile achitate cu ordin de plată sau ramburs: prin virament bancar.
10.6. În toate cazurile, va trebui să suportați tariful aferent returnării produselor în cuantum de 12 RON sau 20 RON (în funcție de valoarea comenzii), pentru București și pentru localitățile din restul țării, pe care îl veți achita curierului autorizat de PMC la momentul la care acesta se prezintă pentru ridicarea produselor în vederea expedierii acestora către PMC.
10.7. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să recupereze el însuși produsele, rambursarea se poate amâna până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

11. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

11.1. Produsele sunt destinate exclusiv uzului personal. În consecință, PMC nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, prin pierderea sau diminuarea profitului, întreruperea unor afaceri, încetarea unor raporturi contractuale, pierderea oportunităților comerciale sau fondului de comerț etc., suferite ca urmare a utilizării informațiilor furnizate pe Site în alt scop decât cel personal.
11.2. PMC nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru erorile, inacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site, care nu se datoreaza culpei sale. Fotografiile afișate pentru produs au caracter orientativ și pot prezenta diferențe față de produsul care va fi livrat. Pozele produselor sunt cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot diferi de imagini în anumite cazuri.
11.3. Specificațiile și caracteristicile produsului sunt informative, în conformitate cu datele puse la dispoziție de producător, astfel încât PMC nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații sau pentru eficacitatea produsului; ele pot fi modificate fără înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.
11.4. PMC nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a disfuncționalității sau nefuncționării Site-ului și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site.

12. PROTECȚIA MINORILOR

12.1. Site-ul este destinat adulților cu vârsta de minimum 16 ani împliniți. Site-ul nu își propune și nu este creat în scopul de a atrage minori (persoane care la data accesării Site-ului nu au împlinit 16 ani). PMC nu colectează și nu stochează informații personale identificabile ale minorilor. Prin urmare, dacă luaţi la cunoştinţă faptul că anumite informaţii ne-au fost furnizate de un minor (precum copilul dumneavoastră) fără să îşi indice vârsta reală, vă rugăm să ne contactati la adresa peter-thebarber@outlook.com pentru a proceda de îndată la ștergerea acestora.

13. RECLAMAŢII, SESIZĂRI, SUGESTII, ÎNTREBĂRI

13.1. Orice reclamație, sesizare, sugestie, întrebare se descrie în detaliu și se transmite la adresa de email peter-thebarber@outlook.com, pentru a putea veni în sprijinul dumneavoastră și a răspunde în cunoștință de cauză față de cele semnalate. Totodată, comunicarea cu dumneavoastră ne va ajuta să oferim servicii și produse de calitate și să menținem  în permanență un nivel ridicat al politicii de relaționare cu Clienții.
13.2. La recepționarea unei reclamații, sesizări, sugestii, întrebări, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire.
13.3. PMC răspunde la reclamații, sesizări, sugestii, întrebări în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data recepționării emailului dumneavoastră.

14. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

14.1. PMC poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Clientului. PMC va fi întotdeauna responsabil faţă de Client pentru toate obligaţiile contractuale.

15. NEWSLETTER

15.1. PMC nu trimite newslettere.

16. ÎNTRERUPEREA SAU ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SITE-ULUI

16.1. PMC își rezervă dreptul de modifica, întrerupe sau de a înceta activitatea Site-ului sau a unei părți a acestuia fără vreo notificarea prealabilă.

17. LITIGII

17.1. Pentru orice dispută între PMC și o altă parte, PMC manifestă întreaga disponibilitate pentru soluționarea acesteia pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un consens, competenţa revine instanţelor de judecată din România.
17.2. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, PMC oferă Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniunea Europenă și un comerciant stabilit în Uniune Europeană. În acest sens, se poate utiliza următorul link către platforma SOL: www.webgate.ec.europa.eu.

18. RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE

18.1. Termenii şi Condiţiile expuse în acest Document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și PMC, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea Site-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă PMC.
18.2. Prezentul Document şi utilizarea Site-ului sunt guvernate, pe întreaga durată de existență a Site-ului, de legislația română în vigoare care reglementează protecția consumatorului, comerțul electronic, contractele la distanță și orice alte aspecte care sunt în legătură cu sau derivă din acestea.